Bezorging binnen 48 uur
Geen verzendkosten vanaf € 75
Retourneren binnen 14 dagen
10.000 artikelen op voorraad

Privacyverklaring

Hoe gaan wij met persoonsgegevens om?

Wij nemen uw privacy serieus. Heel uitvoerig kunt u in de volgende privacyverklaring nalezen wat er precies gebeurt met uw gegevens als u op onze website bent.

(Versie: november 2020)

We hechten veel belang aan de bescherming en beveiliging van persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden door ons in verband met deze website verwerkt met inachtneming van de relevante voorschriften inzake gegevensbescherming. Bij de verwerking van persoonsgegevens zijn wij met name onderworpen aan de bepalingen van de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Duitse wetgeving inzake gegevensbescherming (BDSG).

Wij willen het vertrouwen van de gebruikers in ons aanbod versterken en daarom de omgang met de persoonsgegevens transparant maken en u uitvoerig informeren over de verwerking van uw gegevens en over uw rechten volgens art. 12, 13, 14 en 21 van de AVG. In deze website-specifieke privacyverklaring komt u te weten welke persoonsgegevens worden verzameld bij het gebruik van onze website op www.mewa.de en hoe wij met deze gegevens en informatie omgaan.

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en met wie kunt u contact opnemen?

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de AVG en andere bepalingen betreffende de gegevensbescherming is:

MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG
John-F.-Kennedy-Straße 4
65189 Wiesbaden
Telefoon hoofdkantoor: +49 611 7601-0
Telefax: +49 611 7601-361
E-mail: info@mewa.de ">info@mewa-service.nl

MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG maakt deel uit van de MEWA-groep met locaties in Duitsland en andere landen van Europa.

Onze bedrijfsverantwoordelijke voor gegevensbescherming kunt u bereiken via:

MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG
Verantwoordelijke voor gegevensbescherming
John-F.-Kennedy-Straße 4
65189 Wiesbaden
E-mail: datenschutzbeauftragter@mewa.de

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Voor welke doeleinden verwerken we uw persoonsgegevens? Wat is de rechtsbasis hiervoor?

We verwerken persoonsgegevens voor vastgelegde doeleinden die we hierna ter informatie in detail uitleggen. In hoeverre en op welke manier uw gegevens worden verwerkt, is in het bijzonder afhankelijk van welke diensten, functies en aanbiedingen van onze website u afzonderlijk gebruikt. We verwerken voornamelijk gegevens zodat...

 • u onze website kunt bezoeken en we onze website en andere systemen kunnen beschermen tegen veiligheidsrisico's;
 • u contact met ons kunt opnemen (contactformulier / e-mailaanvragen / live chat);
 • u online kunt solliciteren om bij ons te werken;
 • We de inhoud van onze website kunnen optimaliseren, deze gebruiksvriendelijk maken en volgens de behoefte kunnen aanpassen (inclusief de weergave van reclame die u mogelijk interesseert op onze website en op andere websites).

Verdere verwerking van uw persoonsgegevens dan vermeld in deze privacyverklaring gebeurt alleen wanneer een wettelijke bepaling ons daartoe uitdrukkelijk het recht geeft of verplicht, of wanneer u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking. Bij eventuele wijzigingen van het doeleinde brengen wij u hierover op de hoogte in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.
 

(1) Bezoeken van onze website

U kunt onze website uitsluitend voor informatieve doeleinden bezoeken zonder dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven. Wanneer u onze website bezoekt, worden alleen de technische toegangsgegevens van uw browser automatisch opgeslagen, namelijk de naam van uw internetprovider, de pagina van waaruit u ons bezoekt, de datum en het tijdstip van uw bezoek en de identificatiegegevens van de gebruikte browser/het gebruikte besturingssysteem. De webserver slaat hierbij noodzakelijkerwijs uw IP-adres op, waardoor wij u onder bepaalde omstandigheden persoonlijk kunnen identificeren. Daarnaast maken we gebruik van cookies zodat onze website geoptimaliseerd en volgens uw behoefte wordt weergegeven, zelfs wanneer u deze louter ter informatie wilt raadplegen (voor meer details en de mogelijke cookie-instellingen, raadpleeg hieronder de paragraaf "Gebruik van cookies en desbetreffende functies/technologieën"). De toegangsgegevens zullen niet worden samengevoegd met andere gegevensbronnen en de gegevens zullen niet worden geëvalueerd voor marketingdoeleinden.

De bovengenoemde toegangsgegevens worden op onze webserver opgeslagen in zogenaamde serverlogbestanden en zijn om technische redenen noodzakelijk voor de werking van de website en om de veiligheid van het systeem te garanderen. Naast de bovengenoemde doeleinden gebruiken we de toegangsgegevens puur statistisch en uitsluitend om onze website geoptimaliseerd en afgestemd op uw behoefte weer te geven, zonder dat dit te herleiden is tot uw identiteit.

Indien u onze website bezoekt om u te informeren over ons aanbod en andere diensten, of om deze te gebruiken, is de tijdelijke opslag van toegangsgegevens en logbestanden gebaseerd op art. 6 lid 1 sub b AVG (rechtsbasis), in het bijzonder voor het nemen van precontractuele maatregelen. Bovendien dient art. 6, lid 1, sub f AVG als rechtsbasis voor de tijdelijke opslag van toegangsgegevens en logbestanden. Het is in ons rechtmatig belang om u een technisch goed functionerende en gebruikersvriendelijke website te kunnen bieden en de veiligheid van onze systemen te garanderen.

De toegangsgegevens die tijdens het gebruik van onze website worden verzameld, worden alleen opgeslagen voor de periode waarin deze gegevens nodig zijn om de vermelde doeleinden te bereiken. Uw IP-adres wordt maximaal 7 dagen op onze webserver opgeslagen.
 

(2) Contactformulier/-aanvragen

Persoonsgegevens worden door ons verzameld en opgeslagen wanneer u deze in het contactformulier op onze website invoert en aan ons doorgeeft of wanneer u op een andere manier contact met ons opneemt (bijv. via e-mail of live chat). U beslist zelf of en welke informatie u ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt. Als u contact met ons opneemt via e-mail/live chat, slaan we de gegevens op die u ons dan doorgeeft. Bij gebruik van het contactformulier op onze website verzamelen wij de volgende gegevens: Aanspreking, voornaam, achternaam*, bedrijf*, indien van toepassing klantnummer, aantal medewerkers, adres, e-mailadres* en telefoonnummer, het onderwerp van de vraag om advies/aanvraag* en uw individuele bericht/vraag. De met een sterretje (*) gemarkeerde gegevens zijn verplichte informatie die wij nodig hebben om uw vraag goed te kunnen beantwoorden. De andere informatie die u vrijwillig kunt opgeven, stelt ons in staat om uw aanvraag beter in te delen en te verwerken. Bij gebruik van het contactformulier op onze website worden ook de volgende technische toegangsgegevens opgeslagen wanneer u deze verstuurt: Datum en tijdstip van verzending van uw aanvraag en uw IP-adres. (Voor het gebruik van de functies van de live chat, raadpleeg de paragraaf "Gebruik van cookies en desbetreffende functies/technologieën").

Indien u contact met ons opneemt in het kader van een bestaande contractuele overeenkomst of vooraf contact met ons opneemt voor informatie over ons aanbod of andere diensten, worden de door u verstrekte gegevens en informatie verwerkt om uw contactaanvraag conform art. 6 lid 1 sub b AVG (rechtsbasis) te kunnen verwerken en beantwoorden. De technische toegangsgegevens die tijdens het verzenden worden geregistreerd, worden opgeslagen om technisch contactmogelijkheden beschikbaar te kunnen stellen en om de veiligheid van het systeem te waarborgen op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG (rechtsbasis) en is bedoeld voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

Wij bewaren de persoonsgegevens die in verband met uw contactaanvraag worden verzameld voor het doel en voor de duur van de verwerking van uw aanvraag. De in dit verband opgeslagen technische toegangsgegevens worden slechts bewaard voor de periode waarin deze gegevens om technische redenen nodig zijn, met name om contactmogelijkheden beschikbaar te kunnen stellen en om de veiligheid van het systeem te garanderen. Uw IP-adres wordt maximaal 7 dagen op onze webserver opgeslagen.
 

(3) MEWA online sollicitatie

U kunt ons uw sollicitatiedocumenten online opsturen. Hiervoor kunt u een contactformulier invullen met persoonsgegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummers, geboortedatum en e-mailadres) en gegevens over de door u gewenste baan en carrière (schooldiploma, opleiding/studie, werkervaring, talen, IT-kennis en andere vaardigheden) (zie hierboven) of deze gegevens invullen in een online sollicitatieformulier. In het online sollicitatieformulier worden persoonsgegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummers, geboortedatum, geboorteplaats en e-mailadres) en informatie over de motivatie, schoolopleiding, beroepsopleiding, studie, praktijkervaring, taalvaardigheden, IT-kennis en andere vaardigheden verzameld. U kunt ook uw sollicitatiebrief en CV uploaden. De gegevens die in het kader van het online sollicitatieformulier worden verzameld, worden doorgestuurd naar het betreffende MEWA-bedrijf dat de vacature publiceert of invult. De gegevens worden dan door dit bedrijf opgeslagen voor de verwerking van de sollicitatie en worden onder hun eigen verantwoordelijkheid verwerkt. Het MEWA-bedrijf dat de vacature publiceert of invult, bewaart uw sollicitatiedocumenten en de persoonlijke sollicitatiegegevens tot maximaal 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure, tenzij om juridische of wettelijke redenen een langere of kortere opslagduur noodzakelijk is. Indien u heeft gesolliciteerd voor een vacature in de verkoop, worden uw gegevens die in het online sollicitatieformulier zijn verzameld voor de duur van de sollicitatieprocedure door Knowledge Network GmbH opgeslagen in opdracht van het MEWA-bedrijf dat de vacature publiceert.

Indien u dat wenst, worden de verzamelde gegevens ook opgeslagen voor andere vacatures binnen de MEWA-groep. U kunt ermee instemmen dat uw sollicitatie tijdens de online sollicitatieprocedure in aanmerking wordt genomen voor andere vacatures op basis van de volgende toestemmingsverklaring:

“Ik ga ermee akkoord dat mijn sollicitatiegegevens binnen een termijn van twee jaar ook voor andere vacatures bij ondernemingen van de MEWA-groep in het binnen- en buitenland volgens de privacyverklaring kunnen worden gebruikt. Als ik daar niet langer mee akkoord ga, kan ik altijd mijn instemming per e-mail naar karriere@mewa.de voor de toekomst herroepen. Ik heb kennis genomen van de rest van de privacyverklaring en de daarin vervatte informatie over gegevensbescherming en de omgang met mijn sollicitatiegegevens.”

Als u uw toestemming via mail heeft ingetrokken, worden uw sollicitatiegegevens binnen de vermelde periode van zes maanden na afronding van de sollicitatieprocedure gewist. Uw gegevens die u in het kader van de online sollicitatie verstrekt, worden verwerkt om te kunnen beslissen of arbeidsovereenkomsten voldoende gemotiveerd zijn en aangegaan worden op basis van § 26 lid 1 BDSG (rechtsbasis) of, met overeenkomstige toestemming, op basis van art. 6 lid 1 sub a AVG, § 26 lid 2 BDSG (rechtsbasis).

(4) Gebruik van cookies en desbetreffende functies/technologieën

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij in sommige gevallen gebruik van cookies. Cookies zijn bestanden die worden bewaard op uw harde schijf of in de cache van uw internetbrowser wanneer u onze website bezoekt. Daarnaast gebruiken we het begrip "cookies" ook voor web beacons en andere vergelijkbare opslagtechnologieën voor het bijhouden van gebruikersactiviteiten. Web beacons zijn meestal transparante grafische elementen/afbeeldingselementen, vaak niet groter dan 1 x 1 pixel, die in de website zijn geïntegreerd en waarmee cookies op uw apparaten kunnen worden herkend.

Cookies worden door ons enerzijds gebruikt om informatie op te slaan over de sessie op onze de website. Deze cookies vervallen aan het einde van de sessie/browsersessie (zogenaamde tijdelijke cookies) en worden niet permanent opgeslagen. Andere cookies blijven na de desbetreffende browsersessie op uw computer staan en stellen ons in staat om uw computer bij uw volgende bezoek te herkennen (zogenaamde permanente cookies). Permanente cookies worden automatisch gewist na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van het soort cookie. Cookies kunnen worden onderverdeeld in de volgende categorieën/soorten cookies:

Noodzakelijke cookies Cookies die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van specifieke websitefuncties
Functionele cookies Cookies die bedoeld zijn om diensten en functies van de website (bijv. het afspelen van video's) mogelijk te maken en/of de „usability“ (bruikbaarheid) van de website te verhogen
Prestatiecookies Cookies om de prestaties van onze website en de inhoud van de website te analyseren
Analysecookies/tracking-cookies Cookies voor het analyseren van gegevens over de locatie, interesses van bezoekers e.d. om informatie te krijgen over de bezoekers van onze website en de opgevraagde inhoud.
Reclame-/targeting cookies Cookies die bedoeld zijn om advertenties en reclame op websites op het hele internet in te schakelen, met name om advertenties en reclame te leveren die bij het surfgedrag/de interesses van de gebruiker passen
Messaging cookies Cookies voor het gebruik van messaging-technologie
Social Media Cookies Cookies voor het gebruik van social-media functies zoals het delen, zenden en aanbevelen van websites naar of aan andere personen

Natuurlijk kunt u onze website ook bezoeken zonder cookies te gebruiken. U kunt het gebruik van cookies op uw computer uitschakelen door de browserinstellingen voor cookies aan te passen. De instellingen voor het deactiveren van cookies vindt u vaak via de "Help"-functie van uw internetbrowser. Houd er wel rekening mee dat door deze instellingen onze website mogelijk niet volledig beschikbaar zal zijn of niet naar behoren zal werken. Voor meer gedetailleerde instellingen en deactiveringsopties voor cookies, raadpleeg hieronder ook de nadere uitleg over de cookies en desbetreffende functies/technologieën die specifiek worden gebruikt bij bezoek aan onze website.

Op onze website gebruiken we de "CookieFirst"-applicatie van Digital Data Solutions B.V., Plantage Middenlaan 42a, 1018DH Amsterdam. Dit is een plug-in waarmee toestemming kan worden gekregen voor het gebruik van cookies en/of vergelijkbare technologieën. Hierbij verzamelt CookieFirst zelf geen persoonsgegevens. Via CookieFirst kunt u uw voorkeuren op elk moment wijzigen en uw toestemming voor het gebruik van niet-noodzakelijke cookies en technologieën op elk moment intrekken. CookieFirst kan worden geopend door te klikken op het CookieFirst-symbool, namelijk de groene vingerafdruk onderaan de website. Als alternatief kunt u de onderstaande link gebruiken:

Cookie-instellingen wijzigen / Toestemming intrekken

Sommige cookies die we op onze website gebruiken, zijn afkomstig van derden die ons helpen de invloed van de inhoud van onze website en de interesses van onze bezoekers te analyseren, de prestaties en efficiëntie van onze website te meten, gerichte reclame en andere inhoud op onze of andere websites te plaatsen, of met u te communiceren. We gebruiken op onze website zowel first party-cookies/eigen cookies (alleen zichtbaar voor het domein dat u bezoekt) als third party-cookies/cookies van derden (zichtbaar voor alle domeinen en regelmatig geplaatst door derden). In detail:

Soort cookie: Functionele cookies
Naam cookie: viewport
Geldigheid: 1 dag
Beschrijving / toelichtingen: Slaat de actuele uitvoering van de lay-out/grootte van de website op.Voorbeeldwaarden: lg, xxs, xxl

Soort cookie: Functionele cookies
Naam cookie: cookiefirst-id; cookiefirst-consent
Geldigheidsduur: 1 jaar
Beschrijving/verklaring: Met CookieFirst is het mogelijk om van de bezoeker van de website de toestemming te krijgen voor het gebruik van cookies en/of vergelijkbare technologieën.

Soort cookie: Functionele cookies
Naam cookie: searchFilters + ItemId (De naam van het cookie wordt dynamisch gegenereerd, op basis van de bijbehorende zoekpagina en de geselecteerde filters)
Geldigheidsduur: Sessie
Beschrijving/verklaring:Deze cookies bewaren de momenteel geselecteerde zoekfilters, individueel voor elke gebruiker. Voor elke zoekpagina wordt een apart cookie aangemaakt. Ze slaan de geselecteerde zoekinstellingen op en verbeteren zo de gebruikerservaring.

Soort cookie: Noodzakelijke cookies
Naam cookie: tempFormData
Geldigheidsduur: Sessie
Beschrijving/verklaring:Bewaart de gegevens die de gebruiker in een formulier heeft ingevoerd in dit cookie om ze vervolgens op de bedankpagina weer te geven.

Deze gegevensverwerking op basis van cookies wordt bij noodzakelijke cookies uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 sub b AVG (rechtsbasis) om het informatieaanbod beschikbaar te stellen en op basis van art. 6 lid 1 sub c AVG (rechtsbasis) om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, in het bijzonder om u een eenvoudige en gedocumenteerde mogelijkheid te geven om al dan niet toestemming te geven voor het gebruik van cookies. Voor alle andere cookies is de gegevensverwerking gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub a AVG (rechtsbasis). Daarnaast komt als rechtsbasis art. 6 lid 1 sub f AVG in aanmerking, meer bepaald de behartiging van de gerechtvaardigde belangen. Onze gerechtvaardigde belangen in de zin van art. 6 lid 1 sub f AVG zijn met name dat wij u een technisch geoptimaliseerde website kunnen aanbieden die gebruiksvriendelijk is en ontworpen is om aan uw behoeften te voldoen en de veiligheid van onze systemen te garanderen.

(5) Links naar sociale media (SoMe)

Onze website bevat links naar sociale-mediadiensten (SoMe) zoals Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn en Xing. Na het aanklikken van de betreffende links of de geïntegreerde SoMe-afbeelding wordt u doorgestuurd naar de pagina van de desbetreffende aanbieder. Houd er rekening mee dat wij uw gegevens niet in deze context verwerken en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud van websites waarvoor we links voorzien. Als u een link naar de SoMe-diensten gebruikt, houd dan rekening met de desbetreffende richtlijnen voor het gebruik van gegevens en de informatie over gegevensbescherming van deze aanbieders.

(6) Talkwalker - Social data intelligence tool

We gebruiken de "Talkwalker"-tool die door Talkwalker Sàrl, Avenue Monterey 12-16, L-2163 Luxemburg ("Talkwalker") wordt aangeboden. Met deze tool kunnen we sociale media en online nieuwssites monitoren om vermeldingen van ons bedrijf en onze merken te identificeren en om te weten te komen wat klanten denken over onze advertenties, producten en merken. Hierdoor optimaliseren we onze marketingstrategie zodat we nog relevanter kunnen worden voor onze (potentiële) klanten.

Talkwalker verwerkt alleen publiek toegankelijke persoonsgegevens. Hierbij gaat het om de naam, gebruikersnaam, gebruikers-ID, geolocatiegegevens, leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, consumptiegewoonten, hobby's en interesses, professionele en academische achtergrond, foto's, video's en andere aan merkmonitoring gerelateerde informatie die door personen op openbaar beschikbare sociale media wordt gepubliceerd.

De gegevens worden verwerkt om onze marketingstrategie te optimaliseren. Dit dient ter behartiging van gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f AVG (rechtsbasis). De dienstverlener Talkwalker is door ons contractueel verplicht om hoge vereisten na te leven voor de beveiliging van de gegevens. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Talkwalker: https://www.talkwalker.com/author-privacy-policy

Hoe beschermen we uw gegevens?

Wij nemen voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en onze website en andere systemen te beschermen door middel van geschikte technische en organisatorische maatregelen. In het bijzonder worden uw gegevens beschermd tegen verlies, vernietiging, vervalsing, manipulatie en wijziging door onbevoegden en tegen onbevoegde toegang en ongeoorloofde openbaarmaking of verspreiding. Bovendien worden de door u via onze website verstrekte gegevens versleuteld met SSL op het internet verzonden.

Wie ontvangt uw gegevens en worden deze doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie?

In eerste instantie komen alleen onze medewerkers die betrokken zijn bij de technische, commerciële of redactionele support in contact met uw persoonsgegevens. Voor deze doeleinden kunnen uw gegevens ook worden doorgegeven aan medewerkers van andere bedrijven van de MEWA-groep, voor zover dit nodig is om geschikte support te kunnen aanbieden (bijv. om uw aanvraag te beantwoorden). Als u bijvoorbeeld als klant door een andere locatie van ons bedrijf wordt geholpen, wordt een mogelijke aanvraag via ons contactformulier ook naar deze andere locatie doorgestuurd voor de verwerking en beantwoording.

Daarnaast maken wij in het kader van de hierboven beschreven gegevensverwerking gebruik van externe dienstverleners of nemen wij deze indien nodig voor de desbetreffende diensten in opdracht. Als dienstverleners uw persoonsgegevens als verwerkers ontvangen, zijn zij strikt gebonden aan onze instructies voor de omgang met uw persoonsgegevens. Hieronder geven we de categorieën van externe ontvangers in detail weer:

 • IT-dienstverleners, bijv. in het kader van de administratie en de hosting van onze website of individuele diensten/functies, alsook voor de analyse/meting van de website;
 • Logistieke dienstverleners, om u, indien van toepassing, bestelde goederen of informatiebrochures te kunnen toesturen;
 • Betalingsdienstverleners en banken, voor de verwerking van betalingen;
 • Incassobedrijven en juridische adviseurs om onze vorderingen in te stellen.

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan landen buiten de EU of de EER of aan internationale organisaties zoals vastgelegd in art. 4 nr. 26 AVG.

Wat zijn uw rechten als betrokkene?

Als betrokkene heeft u volgens de wettelijke voorschriften de volgende rechten die u te allen tijde schriftelijk of elektronisch tegen ons of onze verantwoordelijke voor de gegevensverwerking via de vermelde contactadressen kunt doen gelden (zie hierboven "Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en met wie kunt u contact opnemen?"):

 • Recht op informatie: Op basis van art. 15 AVG heeft de betrokkene te allen tijde het recht om bevestiging te vragen of zijn persoonsgegevens worden verwerkt; indien dit het geval is, heeft de betrokkene op basis van art. 15 AVG ook het recht om informatie over deze persoonsgegevens en bepaalde andere informatie (waaronder verwerkingsdoeleinden, categorieën van persoonsgegevens, categorieën van ontvangers, geplande opslagduur, hun rechten, de oorsprong van de gegevens) en een kopie van de gegevens in kwestie te krijgen. De beperkingen van § 34 BDSG zijn van toepassing.
 • Recht op correctie: Op basis van art. 16 AVG hebben betrokkenen het recht om te eisen dat hun opgeslagen persoonsgegevens worden gecorrigeerd als deze onjuist of onnauwkeurig zijn.
 • Recht op verwijdering: De betrokkenen kunnen volgens de voorwaarden van art. 17 AVG eisen dat hun persoonsgegevens onmiddellijk worden gewist. Het recht op verwijdering is o.a. niet van toepassing indien de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk is, bijv. om een wettelijke verplichting na te komen (bijv. wettelijke opslagverplichtingen) of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. Bovendien zijn de beperkingen van § 35 BDSG van toepassing.
 • Recht op beperking van de verwerking: De betrokkenen hebben het recht om een beperkte verwerking van hun persoonsgegevens te eisen volgens de voorwaarden van art. 18 AVG.
 • Recht op gegevensoverdracht: De betrokkenen hebben het recht om, volgens de voorwaarden van art. 20 AVG, te eisen dat persoonsgegevens die op hen betrekking hebben en specifiek door hen werden verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat aan hen worden doorgegeven.
 • Recht van bezwaar volgens art. 21 AVG: De betrokkenen hebben het recht om tegen de verwerking van hun persoonsgegevens, uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 sub e (vervulling van een taak van algemeen belang) of art. 6 lid 1 sub f (behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke), te allen tijde bezwaar te maken om redenen die voortvloeien uit hun specifieke situatie. Dit geldt ook voor de profilering op basis van deze bepalingen. In geval van bezwaar zullen wij de betreffende persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende, gerechtvaardigde redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of tenzij de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. Dit geldt niet als wij op basis van bovenstaande bepalingen directe reclame maken. Bij bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden, worden de desbetreffende persoonsgegevens niet langer voor die doeleinden verwerkt, zonder beperking en ongeacht van de afweging van strijdige belangen. Bezwaren overeenkomstig art. 21 AVG kunnen schriftelijk of via mail worden gestuurd naar ons of onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming op de vermelde contactadressen (zie hierboven "Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en met wie kunt u contact opnemen?").
 • Recht van opzegging: De betrokkenen hebben het recht om eventuele toestemmingsverklaringen voor de gegevensbescherming te allen tijde met werking voor de toekomst in te trekken.
 • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: De betrokkenen hebben het recht om volgens de voorwaarden van art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun woonplaats, hun werkplaats of de plaats waar de vermeende inbreuk is gepleegd, indien ze van mening zijn dat de verwerking van hun persoonsgegevens in strijd is met de AVG. Het recht om een klacht in te dienen laat elk ander administratief beroep of beroep in rechte onverlet. De voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit is de Hessische toezichthouder voor gegevensbescherming, Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden.
 • Andere kwesties: Voor verdere vragen en problemen met betrekking tot gegevensbescherming kunt u een mail sturen naar datenschutzbeauftragter@mewa.de .


Moet ik mijn gegevens verplicht verstrekken?

Om onze website aan u ter beschikking te stellen en om ervoor te zorgen dat u gebruik kunt maken van de bijbehorende diensten/functies (zoals contactformulier, online bestellingen, etc.), is het noodzakelijk dat u de voor dit doeleinde benodigde persoonsgegevens verstrekt. Zonder deze gegevens is het niet mogelijk om de inhoud van onze website op te roepen of gebruik te maken van de bijbehorende diensten/functies.

Worden uw gegevens gebruikt in het kader van geautomatiseerde besluitvorming/profilering?

In principe heeft u het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking - met inbegrip van profilering - die voor u rechtsgevolgen heeft of die u op een vergelijkbare manier in aanzienlijk benadeelt. In het bijzonder mogen deze beslissingen regelmatig niet worden gebaseerd op speciale categorieën van persoonsgegevens overeenkomstig art. 9 lid 1 AVG. Wij wijzen erop dat wij met betrekking tot onze website en de daarmee samenhangende gegevensverwerking geen gebruik maken van zulke besluitvormingsprocessen.

Kan dit privacybeleid worden gewijzigd?

De verdere ontwikkeling van het internet en onze aanwezigheid op het internet kan ook ons privacybeleid beïnvloeden. Wij behouden ons het recht voor om deze website-specifieke privacyverklaring in de toekomst soms te wijzigen om ervoor te zorgen dat deze voldoet aan de huidige wettelijke vereisten of om uitbreidingen of wijzigingen van onze aanwezigheid op het internet weer te geven. Tijdens uw bezoek geldt steeds de huidige versie van deze privacyverklaring die u op elke subpagina onder de link "Gegevensbescherming" kunt openen.

Hoe gaan we voor de rest om met klantgegevens?

Naast deze website-specifieke privacyverklaring willen wij u wijzen op onze algemene informatie over de "omgang met persoonsgegevens", die de verwerking van persoonlijke klantgegevens voor de overige gevallen bepaalt en die ook in digitale vorm beschikbaar is onder de volgende link: Klik hier.